Basisopleiding

Natuurlijk leer je het uitzendvak niet uit een boek, maar vooral in de praktijk. Toch is inzicht in wetgeving en administratieve procedures een must. 
Daarom volg je, naast de vaardigheidstrainingen, de basisopleiding Intercedent. Deze basisopleiding stoomt jou klaar voor het SEU- examen.

De opleiding start op 10 locaties in Nederland. De lessen worden klassikaal en online gegeven en is gratis met de scholingsvoucher. 

In de basisopleiding wordt de theorie van het uitzendvak geleerd en vooral de vertaling daarvan in de praktijk. Na afloop beschik je over een aanzienlijke hoeveelheid parate kennis en weet je de weg naar relevante informatie.

De leerstof wordt behandeld in 6 overzichtelijke thema’s met elk een duidelijke studiewijzer. 

  • Thema 1: De driehoeksverhouding en regulier arbeidsrecht
  • Thema 2: ABU / NBBU-CAO regelgeving in de driehoeksverhouding
  • Thema 3: Voordat de flexwerker aan de slag gaat in de driehoeksverhouding: privacy- en discriminatie-wetgeving, identificatieverplichtingen, arbeid van vreemdelingen, ID en verblijfsdocumenten;
  • Thema 4: De opdrachtgever is akkoord dat de flexwerker ter beschikking wordt gesteld in de driehoeksverhouding: loon- en tariefberekening, kostprijsopbouw, sociale zekerheid en belastingwetgeving
  • Thema 5: De flexwerker gaat aan de slag in de driehoeksverhouding: wet arbeid en zorg, ziekte en arbeidsongeschiktheid, WIA, arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid bij schade
  • Thema 6: De flexwerker heeft (tijdelijk) geen werk, (uitkeringen en verdiensten): werkloosheidswet, volksverzekeringen en voorzieningen

Gedurende de gehele opleiding word je getoetst en maak je 2 tentamens. Tijdens de laatste bijeenkomst bereiden we je ook voor op het examen.   

Je kunt gebruik maken van verschillende leermiddelen. De onderwerpen worden via klassikale bijeenkomsten, via e-learning (ARTRA e-Campus), via de app e-Campus cards, en via zelfstudie geïntegreerd behandeld.


Locaties
Amsterdam, Arnhem, Breda, Drachten, Eindhoven, Roermond, Rotterdam, Utrecht en Zwolle
Huiswerk
Bestuderen en maken e-learning en toetsen (12-15 uur per week).

terug naar overzicht